/ Zo wil je werken

Gemeente in Friesland

Vlechtwerker

Sector: Sociaal Domein

Voor het gebiedsteam van een gemeente in Friesland zijn wij op zoek naar een vlechtwerker. Een gebiedsteam is een onafhankelijk werkend team dat bestaat uit medewerkers vanuit verschillende disciplines die integraal werken binnen het brede sociale domein. Zij zijn het gezicht naar het dorp, werkend outreachend en benaderen burgers zo nodig proactief. Zij stimuleren de eigen kracht van de inwoner en werken planmatig. Dit gebeurt vanuit het uitgangspunt één gezin, één plan en één Vlechtwerker. Als medewerker van het gebiedsteam werk je integraal in een multidisciplinair team dat zich richt op bewoners met vragen en problemen. Deze vragen en problemen kunnen alle levensdomeinen betreffen, waaronder wonen, welzijn, zorg, daginvulling, inkomensondersteuning en leefbaarheid.

Wat doet een vlechtwerker?

Het doel van de vlechtwerker is bewoners zo optimaal mogelijk te laten participeren en zo zelfredzaam mogelijk te laten worden. Naast het beantwoorden van vragen en oplossen van problemen kijk je naar kansen en mogelijkheden van de inzet van bewoners. We vragen van jou een signalerende houding en de ontwikkeling van het kind staat centraal. De aanpak van dit gebiedsteam is gezinsgericht en de context kan een vraag zijn vanuit het onderwijs dat het kind volgt. Je bent regelmatig op de scholen, legt en onderhoudt contacten met sleutelfiguren. Je aanpak is outreachend en systeemgericht. Als medewerker van het gebiedsteam werk je integraal in een multidisciplinair team dat zich richt op bewoners met vragen en problemen.

Wat vragen we van jou?

 • Je hebt kennis en ervaring met: opgroei en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, taal en leerproblemen, somatische aandoeningen, lichamelijke en verstandelijke beperkingen, kindermishandeling en huiselijk geweld (AMHK) . Daarnaast ben je SKJ geregistreerd.
 • Je kunt goed luisteren die echt contact maakt . Je werkt vraaggericht met een professionele houding. je ziet samenhang en bent iemand die verschillende werelden kan verbinden en gericht samenwerkt. Je hebt lef en daarnaast ben je in staat om out of the box te denken. Je hebt een analyserend vermogen, bent kostenbewust en je vindt het een uitdaging om mensen in hun kracht te zetten.
 • Je verstrekt de zelfredzaamheid en zelfregie van inwoners, biedt zo nodig structuur en stimuleert verantwoordelijk gedrag.
 • Je brengt problemen en competenties van de gezinsleden in kaart en biedt lichte opvoedondersteuning. Je schat de veiligheid van de kinderen en andere gezinsleden in en volgt de stappen van de meldcode zo nodig.
 • Je werkt generalistisch richting inwoners en treedt met jouw achtergrond van maatschappelijk werk op als specialist voor andere professionals en/of collega’s.
 • Je bent zichtbaar, benadert inwoners actief (outreachend), verricht een integrale intake en maakt een sociale netwerkanalyse, verheldert vragen en behoeften en biedt informatie en advies.
 • Je werkt samen met uiteenlopende systemen zoals gemeente, de buurt, vrijwilligersorganisatie, welzijns- en hulporganisaties en verbindt gezamenlijke en individuele aanpak (individuele vraag met potenties van vrijwilligers, actieve burgers en organisaties).
 • Je zoekt naar oorzaken en verbanden om duurzame, geïntegreerde oplossingen te bewerkstelligen en schakelt experts en specialisten op het moment dat dat nodig is.
 • Je signaleert ontwikkelingen, problemen en knelpunten in het gebied en onderneemt hier actie op.
 • Je bent 36 uur per week beschikbaar.

Wat bieden we jou?

 • Een baan bij een werkgever die de ambitie heeft om binnen nu en 5 jaar uitgeroepen te worden tot ‘Best place to work’. Daar mag je dus best wat van verwachten!
 • Een baan dus, waar je energie van krijgt. Ok, klinkt een beetje over de top maar dit is toch echt het doel dat we nastreven met het unieke WorkLifeDesign-prgramma dat je via ons gaat volgen. We vinden het belangrijk dat jij gelukkig bent in je werk.
 • Je krijgt van ons in eerste instantie een contract voor 6 maanden voor 36 uur. Mocht na deze 6 maanden blijken dat het goed klikt zullen we niet schromen om je een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.
 • Het spreekt voor zich dat je van ons een marktconform salaris ontvangt maar we benoemen het toch maar even.

Maken we samen deze droom waar? Laat je gegevens achter. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op!

Geïnteresseerd? Laat je gegevens achter, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op! Wijs je (ex-)collega's, studiegenoten buurmannen en andere kanjers ook nog even op deze functie?

""