Traineeship Basisonderwijs

Voor startende leerkrachten en ervaren leerkrachten met extra behoefte aan ondersteuning

Ben jij een startende leerkracht in het basisonderwijs of speciaal onderwijs? Of ben je een al wat meer ervaren leerkracht met extra behoefte aan ondersteuning? Wij hebben een Traineeship ontwikkeld dat interessant voor jou is. Dit Traineeship primair onderwijs zorgt ervoor dat jij de begeleiding krijgt die je nodig hebt en die je wellicht wel tijdens je pabo opleiding gemist hebt. Wellicht zijn er specifieke behoeftes. Daar is uiteraard ruimte voor. Dit Traineeship wordt voor jou op maat gemaakt!

Ik ben geïnteresseerd
Startende leerkracht

Inhoud

Dit Traineeship Basisonderwijs biedt jou als beginnend leerkracht de ondersteuning die nodig is om de eerste jaren ‘goed door te komen’. Er wordt ingegaan op de mogelijke kenmerken en behoeften van de leerlingen in je groep en welke eisen dat stelt aan de didactiek van bijvoorbeeld lezen en rekenen.

We gaan daarnaast in op het omgaan en voorkomen van lastig te hanteren gedrag. Ook het opstellen van een groepsplan en rapporten, het voeren van leerlingbesprekingen, komt aan bod. Naast inhoudelijke inspiratie en praktische toepassing, biedt dit Traineeship primair onderwijs ook de mogelijkheid om intervisie te volgen. Zo kunnen jullie je ervaringen delen en van elkaar leren!

Startende leerkrachten

Modules

 • Gesprekstechnieken (communicatie ouders);
 • Gedragsproblemen in de klas;
 • Orde houden;
 • Parnassys;
 • Zien (sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengen);
 • Groepsplannen maken;
 • Groepsmap bijhouden;
 • Combinatiegroepen;
 • Cito toetsen analyseren via Parnassys;
 • Plaatsingswijzer (doorverwijzing VO).
Modules Traineeship Onderwijs

Intervisie

Tijdens het Traineeship Basisonderwijs krijg je de kans om intervisie te volgen. Tijdens deze sessies wordt er aan de hand van casuïstiek naar het gedrag en de ontwikkeling van kinderen gekeken en wordt er gereflecteerd op de eigen rol als (beginnend) leerkracht basisonderwijs. Een zeer ervaren leerkracht zorgt ervoor dat jij een zachte landing krijgt in het basisonderwijs.

Coaching: WorkLifeDesign

Subyt biedt professionals in het sociaal domein en het onderwijs een omgeving waar ze de ruimte krijgen om alles uit hun werk en leven te halen. Daarbij stimuleren we onze talenten actief, vanuit de filosofie van WorkLifeDesign. Tijdens dit Traineeship krijg je deze coaching. Benieuwd wat dit precies inhoudt? Kijk even naar Geert, een van onze coaches.

Met durf

Met plezier

Met energie

Met regie

Met groei

Aanmelden kan bij mij!

  Recruiter Basisonderwijs