/ Zo wil je werken

Intervisiebijeenkomst SKJ

Subyt Detachering vindt het belangrijk dat er ruimte is voor jeugd- en gezinsprofessionals om te reflecteren op hun werk. Dat men stilstaat bij eigen handelen en de tijd neemt om met elkaar door te ontwikkelen in het werk. Daarom verzorgd Subyt regelmatig intervisiebijeenkomsten onder begeleiding van een externe intervisor.
De intervisie is bedoeld om medewerkers in de gelegenheid te stellen om zich door te ontwikkelen binnen hun werk. Dit om de kwaliteit van het werken te verdiepen maar ook om het welbevinden van mensen te vergroten. Het is immers van groot belang dat je als professional gezond in je werkt staat, dat je samen met collega’s kunt spreken over je twijfels, dilemma’s en onzekerheden en je dit niet alleen draagt. Uiteraard moet er ook ruimte zijn voor het spreken en delen van goodpractice. We leren immers veel van wat werkt!
De intervisie sluit aan bij de eisen van het SKJ zodat zij dit op kunnen voeren voor hun herregistratie. De SKJ verwacht van geregistreerde medewerkers dat zij op regelmatige basis reflecteren op hun professioneel handelen (minimaal eens in de 8 weken). Aan het begin van het traject stellen de deelnemers hun leervraag op. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en reflectie op de leervraag. Een maal per jaar wordt een leerverslag gemaakt dat ge-upload moet worden in het SKJ dossier.